Miten rakennusalalla menee Suomessa?

Rakennusalan yritykset kasvavat ja rakennusalalla menee loistavasti tällä hetkellä. Liikevaihdot ovat kasvaneet jokaisella rakentamisen alalla, eikä työttömyysluvut alalta on matalammalla kuin useisiin vuosiin. Viime vuonna 2016 rakennusalalla nähtiin nousua melkein seitsemän prosenttia. Vuonna 2017 kasvu on taitettu, mutta siltikin ala kasvaa edelleen 2-3 prosentin vauhdilla. Etenkin asuntotuotannossa on nähtävissä kasvua jopa yllättävästikin ja Rakennusteollisuus ennakoi, että tämän vuoden ennuste luultavimmin paranee kuin putoaa.

Viime vuoden lukuja tarkasteltaessa voitaneen yksimielisesti todeta, että rakennusalalla menee hienosti Suomessa. Alla olevat luvut todistavat asian. Liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia verraten vuoden 2015 lukuun. Talonrakentamisen kasvu oli suurinta, liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia. Mutta myös erikoistuneella rakennustoiminnalla kasvuprosentti oli kovaa luokkaa, 8,6. Maa- ja vesirakentaminen kasvu jäi lukemaan 4,5 prosenttia, mikä sekin on hieno saavutus. Koko viime vuoden kasvua tarkastellessa lukemaksi saatiin 6,5 prosenttia.

Sijoitusasuntojen markkina on ollut korkea jo kauan. Nyt uskotaan kuitenkin sen hiipuvan pikkuhiljaa. Kun uusien asuntojen kysyntää pienenee, samalla myös niiden kysyntä vähenee. Viime vuonna haettiin yllätysmäärä lupia asuntorakentamiseen ja näin kovaa tasoa onkin jatkossa vaikea ylittää. Työllisyys parantuu ja talous jatkaa kasvuaan, joten voitaneen olettaa, että kiinnostus myös asunnon vaihtamiseen lisääntyy ja näin ollen asuntotuotanto vilkastuu edelleen.

Toimitilarakentamisen kysyntä on riittävää ja jatkossakin eritoten palveluihin liittyvät rakentaminen tulee lisääntymään. Kannattavalla pohjalla on myös matkailu, hotellit ja muut matkailuun liittyvät rakennustoimet lisäävät investointeja. Myös julkinen rakentaminen on voimissaan; sairaaloiden ja koulujen kunnostukset tuovat ison osan rakennusalan kasvuun.

Kuntien elinvoimaisuutta kohennetaan satsaamalla infrarakentamiseen ja kaavoitusta kunnissa kehitetään tavoitteellisesti näiden toisiaan tukevien osien yhteensovittamisella. Työttömyysluvut tykkäävät rakennusalan kasvusta, sillä alan kasvu vaikuttaa suoraan työttömyyslukuihin alentavasti.

Rakennusalan työllisyysnäkymät ovat positiiviset. Vuonna 2016 alalle syntyi lähes 10.000 uutta työpaikkaa. Rakennusala työllisti noin 178.000 ihmistä viime vuonna. Tänä vuonna lukema saattaa olla vieläkin parempi ja jopa ohittaa parhaat lukemat sitten vuoden 2008 jälkeen. Joka tapauksessa rakennusalan työttömyys on alhaisin tarkasteltaessa asiaa viiden vuoden syklillä.

Suhdanneherkkä rakennusala on tänä vuonna vielä nousujohteinen, mutta työllisyyden kasvu saattaa sen jälkeen pysähtyä. Useita hyviä rakentamisen vuosia on jo takana ja ala on kantanut kortensa kekoon hienosti talouskasvussa.

Rakentaminen ei tule loppumaan koskaan, joten alalle kannattaakin kouluttautua ja tekijöille löytyy kysyntää. Työpaikatkin sijoittuvat ympäri Suomea, joten alan etuna voidaan katsoa, ettei se ole keskittynyt vain muutamaan paikkakuntaan. Mutta huomioitavaa kuitenkin on, että koska ala on suhdanneherkkä, saattaa työllisyystilanne vaihdella suhdanteiden myötä. Alalla työssäkäyvien määrä on viime vuosina kuitenkin pysynyt lähes vakaana. Rakennusalan kausiluonteisuus painottuu kesän ja syksyn ajalle, jolloin työttömyyskin alalla aina vähenee. Rakenteellista työttömyyttä on alalla ja paikkakunnan vaihtaminen saattaa parantaa työllistymistä. On myös huolehdittava oman ammattitaidon pätevyydestä ajantasaisesti.

Suomessa on rakennusalan pienyrityksiä valtava määrä, jopa 40.000-50.000. Mikäli haaveilee yrittäjyydestä, on rakennusala tällä hetkellä hyvä valinta.

Voitaneen todeta, että rakennusalalla menee tällä hetkellä hienosti, eikä rimpuilun vuosia toivottavasti ole tiedossa vielä useaan vuoteen. Tähän toki vaikuttaa myös kuntien uudet valtuustot julkisen rakentamisen osalta. Mutta mikäli kasvu jatkuu samanlaisena tai vaikka se tasaantuisikin, ei merkkejä rakennusalan hiipumisesta ole ainakaan tällä hetkellä havaittavissa. Antaa rakennusalan porskuttaa omaa hienoa voittokulkuaan ja jatkaa talouskasvun edistämistä omissa toimissaan.

Lähteet:

Rakennuslehti
Rakennusliitto
Rakennusteollisuus – Tietoa työvoimasta rakennusalalla
Rakennusteollisuus – Rakennusalan koulutus