Hirsirakentaminen – onko se taloudellisesti järkevää?

Hirsirakentaminen on perinteikäs rakentamisen laji, jossa pääasiallisena rakennusmateriaalina käytetään nimenomaan hirsiä. Suomessa hirret on valmistettu perinteisesti kuusesta tai männystä. Joskus käytetään myös haapaa.

Hirsimökit ovat yksi suomalaisen kansanperinteen ikonisimpia asumisen muotoja. Metsästä ja hirsimökistä on maalattu lukematon määrä tauluja ja niiden symboliikka elää muutenkin vahvasti suomalaisessa kansallisuusaatteessa. Niitä käytetään yleensä vapaa-ajan asuntoina ja erilaisina varastorakennuksina, toki myös vakituisina asumuksina. Hirsiasutuksia voi rakentaa monella tavalla: erityisesti hirsien muotoilulla voidaan vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön ja ominaisuuksiin. Yleisimpiä hirsityyppejä ovat pyörösivuinen pyöröhirsi, tasasivuinen pelkkahirsi ja liimaamalla useammasta puusta valmistettu lamellihirsi.

Hirsirakentaminen on perinteikästä rakentamista

Hirsitalot ovat iso osa ihmiskunnan historiaa, sillä suuressa osassa maailmaa ne ovat olleet pääasiallinen, elintärkeä asumisen muoto vuosisatojen ajan. Hirsimökkejä on rakennettu Suomen maaperälle jo vuosituhansia sitten – ehkäpä hieman eri tavalla mitä nykyään, mutta perustekniikka on pysynyt samana vuodesta toiseen.

Ensimmäiset hirsirakennusten löydökset ovat noin 1000-1500 vuoden takaa. Ne sijaitsevat Ahvenanmaalla ja Laatokan alueella, ja niiden jäännöksistä voidaan erotella selvästi rakennuksen keskeltä tulisijan paikka ja erilaiset makuutilat sekä ihmisten ja eläinten alueet. Rakennukset pysyivät pystyssä tukipylväiden avulla, joita tuettiin erilaisilla tukipuilla. Rakennus katettiin erilaisilla alkukantaisilla materiaaleilla, kuten tuohella ja turpeella. Tuohi oli erityisen paloarkaa materiaalia, mikä aiheutti tiettävästi monia kiireellisiä hetkiä suurperheen kodin sytyttyä spontaanisti tuleen keskellä hiljaisinta yötä.

Hirsimökkien yhteydessä oli usein koko tarpeellinen infrastruktuuri: viljelysmaat, metsä ja kotieläimet. Näiden avulla suomalaiset elivät jo vuosisatoja sitten elämäänsä lähes täysin omavaraisesti. Hirsirakennus toimi kotipesänä jo silloin, eikä ihme että sadat tuhannet suomalaiset haaveilevat vielä 2017-luvullakin omasta, romanttisesta hirsikotipesästä. Hirsirakennus on ajatonta, eikä menetä charmiaan varmasti vielä pitkään aikaan.

Hirsirakentaminen takaa puhtaan sisäilman

Hirsiasutusten asukit ovat yleensä keskimääräistä tyytyväisempiä hirsimökkien ilman laatuun. Toki sisäilman laatuun vaikuttaa myös moni muu tekijä, kuten asunnon ikä. Em. tutkimuksen hirsimökkien keski-ikä oli noin 50 vuotta. Pitää myös huomioida, että suuri osa hirsimökkien asukkaista asuu maaseudulla, missä ilmanlaatu on keskimäärin kaupunkialueita puhtaampaa. Tämä johtuu erityisesti pako- ja teollisuuskaasujen puutteesta ja viherkasvien sekä metsäalueiden runsaudesta.

On myös todettu, että hirsitalossa asuvien ihmisten terveys on paremmalla kantilla kuin muiden suomalaisten. Erot eivät kuitenkaan olleet massiivisia, mutta havaittavia kuitenkin. Yleisoireita kuten hengitystieahdistusta esiintyi hirsitalojen asukeilla huomattavasti vähemmän kuin muilla ihmisillä.

  • Puhdas sisäilma on hirsimökkien valttikortti
  • Hirsimökit kestävät muita asumismuotoja pidempään
  • Hirsimökkien asukeilla havaittiin keskimäärin muita ihmisiä vähemmän hengitystieoireita

Hirsirakennus on kestävä

Kun hirsitalo rakennetaan oikein, se rakentuu kestämään vuodenaikojen vaihtelua ja reagoimaan niihin luonnollisesti ja oikein. Tämä takaa sen, että rakennus kestää sukupolvelta toiselle, vuodesta toiseen. Oikein tehdyt hirsimökit voivat kestää jopa toistasataa vuotta ilman suurempia remontteja. On kuitenkin huomioitava, että vaikka hirsimökki on asumuksena yksi kestävimmistä rakennusmuodoista, ongelmaton ei sekään ole. Rakennukseen tulee tehdä tarkasteluja säännöllisin väliajoin, jotta mahdolliset kosteusongelmat ja mahdolliset lahoavat puut havaitaan ajoissa. Näin rakennelmaa voidaan korjata sekä regeneratiivisesti että ennaltaehkäisevästi. Pienillä täsmäkorjauksilla saadaan vanhakin rakennus taas uuteen uskoon, ja kestämään taas useita vuosikymmeniä ilman suurempia remontteja. Hirsi on materiaalina hyvin luonnollinen, minkä ansiosta se kestää elämää muita materiaaleja paremmin